La Fibromiàlgia

Quina és la causa?

Es desconeix, es creu que els símptomes d’aquesta malaltia es deuen a la disminució de les substàncies que habitualment regulen la sensació de dolor, especialment la Serotonina.

Aquesta disminució produeix un trastorn en la percepció, transmissió i modulació de l’estímul dolorós, disminuint el llindar de percepció del mateix. Els mecanismes de regulació del dolor queden alterats a l’afegir-se factors agreujants com l’estrès, el cansament i les alteracions del somni.