La Fibromiàlgia

És una malaltia invalidant?

No tots els afectats de fibromiàlgia presenten el mateix grau clínic. La severitat de la sintomatología varia d’un pacient a un altre. A més la intensitat pot ser fluctuant en el temps.

El curs de la fibromiàlgia és imprevisible i s’alternen períodes de relativa remissió amb els “brots o crisis”.

En la majoria dels afectats la malaltia pot manejar-se satisfactòriament.

En alguns casos arriba a ser realment invalidant.